Zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26. roku życia

Zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26. roku życia

1 sierpnia 2019 roku w życie weszły przepisy odnośnie zwolnienia z podatku dochodowego dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Warto zatem sprawdzić to, co warto wiedzieć o owym zwolnieniu.

Jak się okazuje, osoby poniżej 26 lat, które są zatrudnione na umowie o pracę, bądź umowie zlecenia, mają możliwość, aby od 1 sierpnia 2019 roku nie odprowadzać składek z tytułu podatku dochodowego. Jednak, by ulga mogła być zastosowana, konieczne było złożenie odpowiedniego oświadczenia do pracodawcy do końca 2019 roku. W sytuacji, kiedy pracownik nie złożył owego oświadczenia, składki były odprowadzane tak, jak dotychczas.

Zwolnienie z podatku dochodowego obowiązują od początku 2020 roku, ale aby je otrzymać, konieczne jest poinformowanie o tym fakcie pracodawcy.

Owa ulga obejmuje przychody z wykonywanej pracy, a także umów zlecenia do wysokości 85528 zł w danym roku podatkowym. Do tego limitu przychody będą zwolnione z podatku PIT. Zwolnienie przysługuje bez względu na to ile pracownik ma umów, bądź płatników. Z kolei w przypadku jeśli roczne przychody przekroczą ów limit, konieczne będzie odprowadzanie podatku na standardowych zasadach.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem podatkowym!