Zmiany w zakresie emerytur pomostowych

Zmiany w zakresie emerytur pomostowych

Rząd przyjął nowy projekt związany ze składaniem wniosku o przyznanie emerytury pomostowej. Istotną zmianą będzie wprowadzenie możliwości złożenia wniosku przed rozwiązaniem stosunku pracy. Dodatkowo w planach jest rozszerzenie kontroli dokonywanej przez PIP, czyli Państwową Inpekcję Pracy.

Czym jest emerytura pomostowa i kto może skorzystać z tego rodzaju świadczenia?

Emerytura pomostowa jest okresowym świadczeniem przysługującym do osiągnięcia powszechnie ustalonego przepisami prawa wieku emerytalnego.

Świadczenie skierowane jest do osób, które wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Zmiana przepisów, czyli wprowadzenie możliwości wcześniejszego zawnioskowania o przyznanie emerytury pomostowej ma na celu ochronę pracowników przed utratą pracy.

Dodatkowe kompetencje dla PIP

Kompetencje PIP mają zostać rozszerzone o nowe rozwiązania umożliwiające merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac, jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *