Zmiany w VAT przewidziane na rok 2021

Zmiany w VAT przewidziane na rok 2021

Na rok 2021 przewidziane są nowe rozwiązania dotyczące podatku VAT. Zmiany dotyczyć będą fakturowania, eksportu, odliczania podatku VAT oraz doprecyzowania niektórych konstrukcji VAT.

7 zaproponowanych przez ustawodawcę zmian w VAT.

  1. Uproszczenia w eksporcie– główne założenia to wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% VAT przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów
  2. Doprecyzowanie przepisów JPK_VAT- nowelizacja przepisów została przyjęta w zakresie kar za błędy w ewidencji, tak aby dać możliwość stosowania jednolitej procedury w ramach czynności urzędów skarbowych
  3. TAX FREE-zwroty dla podróżnych– zmiany te wprowadzają obowiązek stosowania kas online dla sprzedawców uczestniczących w procedurze zwrotu podatku podróżnym
  4. Korzyści finansowe przy odliczeniu podatku VAT– termin do odliczenia podatku VAT naliczonego ma ulec wydłużeniu do 4 okresów rozliczeniowych. Zwiększony ma być również limit kwoty na prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł.
  5. Korygowanie faktur– zmiana ta zdejmie z przedsiębiorcy obowiązek pozyskiwania i gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących przy korektach obniżających podstawę opodatkowania
  6. Rozliczenia transakcji VAT z podatkiem dochodowym we wspólnych walutach- wprowadzone zmiany pozwolą podatnikom do wyboru sposobu przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowy,
  7. WIS- Wiążące Informacje Stawkowe– zgodnie z przyjętymi nowymi przepisami wprowadzono rozszerzenie ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU