Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur

Zmiany w zakresie sporządzania oraz wystawiania faktur zostały wprowadzone w styczniu 2020 roku. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie wystawiania oraz dokumentowania transakcji ewidencjonowanych przez sprzedawców.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami wystawiania faktur dokument ten otrzyma kupujący, który na paragonie wskaże sprzedawcy swój NIP. Istotne jest, aby numer został zamieszczony w odpowiednim miejscu na fakturze. Obowiązkiem kupującego jest podkreślenie podczas zakupu, że dokonuje on zakupu jako przedsiębiorca. Skutkuje to wystawienie faktury zamiast paragonu.

Co w przypadku niestosowania tych przepisów? Ustawa przewiduje kary w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wskazanego na fakturze.

Pewna grupa podatników zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży, która powinna zawierać:
– rodzaj sprzedaży i podstawę opodatkowania (informacje o wysokości podatku należnego)
– kwota podatku naliczonego
– kontrahenci
– dowody sprzedaży i zakupów

Podatnicy zobowiązani są do dopełnienia obowiązku przygotowywania oraz składania JPK_V7.