Wniosek o urlop wychowawczy

Wniosek o urlop wychowawczy

Z urlopu wychowawczego mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę pod warunkiem przepracowania sześciomiesięcznego okresu. W jakiej formie złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Ile trwa urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy może zostać udzielony maksymalnie na 36 miesięcy. Istotne jest, że okres trwania urlopu można podzielić na maksymalnie 5 części.

Wniosek o urlop wychowawczy
Wniosek należy złożyć w terminie minimum 21 dni przed jego rozpoczęciem. Powinien zawierać
✔ imię i nazwisko pracownika;
✔ imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część;
✔ wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko;
✔ wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;
✔ określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć oświadczenie drugiego rodzica o tym, że nie będzie korzystał z urlop w trakcie trwania urlopu wychowawczego.

Jeżeli:
✔ drugi rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub mu ją ograniczono;
✔ drugiego opiekuna dziecka zwolniono z opieki lub ograniczono ją;
✔ zachodzą przeszkody, które uniemożliwiają dołączenie takiego oświadczenia;
nie ma obowiązku składania oświadczenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *