Wady i zalety prowadzenia ksiąg rachunkowych

Wady i zalety prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest sposobem ewidencji księgowej, który wzbudza strach w wielu przedsiębiorcach zobowiązanych do pełnej księgowości. Często właściciele firm, którzy nie chcą samodzielnie zajmować się obowiązkami księgowymi decydują się na pomoc specjalistów biura rachunkowego.

Czy prowadzenie ksiąg rachunkowych może przynieść korzyści dla firmy? Jakie są wady i zalety prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Zalety:
– rzetelnie przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa
– odpowiednie korzystanie z informacji jakich dostarcza pozwala uchronić podmiot od utraty płynności finansowej
– umożliwia przeprowadzenie analizy ponoszonych kosztów oraz osiąganych zysków
– pozwala na bezpieczne planowanie nowych strategii rozwoju oraz podejmowanych działań
– umożliwia stalą kontrolę firmy

Wady:
– wymaga posiadania wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawnych
– często zobowiązuje do nawiązania współpracy z biurem rachunkowym
– konieczność wdrażania rozwiązań narzuconych przepisami prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych we współpracy z biurem rachunkowym pozwala bezpiecznie zadbać o biznes oraz rozwijać go w oparciu o prawo.