W jaki sposób wylicza się termin podatkowy?

W jaki sposób wylicza się termin podatkowy?

Właściwe określenie terminu podatkowego, wyznaczonego przez urząd skarbowy, wbrew temu jak mogłoby się wydawać, nie jest proste i  budzi wątpliwości wśród przedsiębiorców. Od którego dnia powinniśmy zacząć liczyć? Co jeśli w okresie tym przypada weekend?

Po pierwsze należy pamiętać, że jeśli dane zdarzenie ma stanowić początek terminu, należy rozpocząć liczenie od dnia kolejnego.

Przykład: Przedsiębiorca otrzymuje 10.10 wezwanie do dostarczenia dokumentów do US i ma na to 5 dni. Termin mija 15.10.

Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej, jeśli okres ten obejmuje dni wolne od pracy lub sobotę, termin należy przesunąć na kolejny dzień.

Bardzo często zdarza się, że dniem od którego należy rozpocząć liczenie jest “dzień zaistnienia zmiany”. W takiej sytuacji musimy określić z jakiego rodzaju zmianą mamy do czynienia. Jeśli mowa o zmianie wymagającej wpisu konstytutywnego, liczenie rozpoczynamy  od chwili dokonania wpisu.

Przykład: w przypadku likwidacji spółki na jej wyrejestrowanie z VAT mamy 7 dni. Leczenie należy rozpocząć od dnia wykreślenia jej z rejestru KRS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *