Urlop na żądanie 2022 – kto może z niego skorzystać?

Urlop na żądanie 2022 – kto może z niego skorzystać?

Kto uprawniony jest do skorzystania z urlopu na żądanie w 2022 roku? Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Przepisy Kodeksu Pracy regulują korzystanie z urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z Kodeksem Pracy urlop na żądanie stanowi część urlopu wypoczynkowego. Warto zaznaczyć, że każdy dzień urlopu na żądanie pomniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego.

Urlop na żądanie pozwala pracownikowi na dzień wolny od pracy w nagłym wypadku.

Zgodnie z przepisami prawa urlop na żądanie przysługuje w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym.

Uwaga!

Liczba dni urlopu na żądanie nie jest uzależniona od ilości pracodawców oraz umów o pracę (wymiar nie może przekroczyć 4 dni).

Chęć skorzystania z urlopu na żądanie powinna zostać zgłoszona nie później niż w dniu rozpoczęcia urlopu.

Sposoby zgłoszenia chęci skorzystania z urlopu na żądanie:
→ telefonicznie,
→ smsem,
→ e-mailem,
→ pisemnie,
→ osobiście.

Jaki może być powód skorzystania z urlopu na żądanie?

  • śmierć bliskiej osoby
  • wypadek
  • nagła choroba
  • awaria środka transportu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *