Zmiany w VAT przewidziane na rok 2021

Na rok 2021 przewidziane są nowe rozwiązania dotyczące podatku VAT. Zmiany dotyczyć będą fakturowania, eksportu, odliczania podatku VAT oraz doprecyzowania niektórych konstrukcji VAT. 7 zaproponowanych przez ustawodawcę zmian w VAT. Uproszczenia w eksporcie– główne założenia to wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% VAT przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów Doprecyzowanie przepisów…
Czytaj dalej