Limit, który decyduje o przejściu na prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2021 r.

W 2021 roku limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych wynosi 9 030 600 zł. Jak już wiadomo – o przejściu na księgi rachunkowe decyduje limit przychodów. Z kolei prowadzenie pełnej księgowości staje się obowiązkowe dla jednostki, której przychody netto ze sprzedaży towarów/produktów oraz operacji finansowych w poprzednim roku obrotowym wyniosły co najmniej 2 000…
Czytaj dalej