Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Sposób otwarcia, prowadzenia oraz zamknięcia ksiąg rachunkowych musi odbyć się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Otwarcie ksiąg rachunkowych rozpoczyna nowy okres sprawozdawczy,a zamknięcie ksiąg oznacza jego zakończenie. Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Zamknięcie ksiąg rachunkowych dokonuje się na dzień: 1. kończący rok obrotowy, 2. zakończenia…
Czytaj dalej