Tag: rodzaje księgowości

Estoński CIT

Wraz z nowym rokiem w świecie przedsiębiorców, zaczęło pojawiać się coraz więcej uproszczeń, udogodnień, ale nie tylko, ponieważ wejdą w życie również podwyżki oraz nowe rozwiązania. Wprowadzenie w Polsce CIT-u tzw. estońskiego, będzie wiązało się z podnoszeniem stawek podatku, aczkolwiek w ostateczności opodatkowanie ulegnie obniżeniu. Zmiana ta przewiduje opracowany mechanizm odliczenia estońskiego CIT-u zapłaconego przez…
Czytaj dalej

Metody amortyzacji

Amortyzacja polega na ustaleniu kosztów zużycia środków trwałych. Następnie kwota ta jest odpisywana, aż do całkowitego zużycia.  Są trzy metody amortyzacji: Jednorazowa  Degresywna Liniowa indywidualna przyspieszona   Jednorazowa amortyzacja jest możliwa, gdy wartość środka stałego nie przekracza 10 000 zł lub fabrycznie nowe środki są zaliczone do grupy 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych. Jednakże jest możliwość…
Czytaj dalej

Czy można dobrowolnie prowadzić księgi rachunkowe?

Podatnicy mają możliwość dowolnego wybrania pełnej księgowości mimo braku tego obowiązku. Od 2019 roku istnieje obowiązek informowania o dobrowolnym wyborze ksiąg rachunkowych. Należy umieścić odpowiednią informacje w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym dobrowolnie podatnik prowadził księgi rachunkowe. W 2019 roku został zniesiony obowiązek zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego. Kto może dobrowolnie prowadzić księgi…
Czytaj dalej

Przechowywanie ksiąg rachunkowych

Właściciele firm, które zobowiązane są do prowadzenia pełnej ewidencji księgowej w postaci ksiąg rachunkowych mają możliwość wyboru: – samodzielnego wywiązywania się z obowiązków księgowych, – powierzenia prowadzenia księgowości specjalistom. Niezależnie od wybranej formy prowadzenia księgowości przedsiębiorcy zobligowani są do wypełniania obowiązków związanego z właściwym przechowywaniem ksiąg rachunkowych oraz całej dokumentacji księgowej, podatkowej i kadrowo-płacowej. Zgodnie…
Czytaj dalej

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

Pełna księgowość stanowi sformalizowany i złożony system prowadzenia ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych. Wiąże się ona z koniecznością opracowania polityki rachunkowości w firmie, prowadzenia szczegółowych zapisów, sporządzania bilansu czy rocznego sprawozdania finansowego. Jest to bardziej skomplikowana, a co za tym idzie droższa forma księgowości. Część firm decyduje się na nią dobrowolnie, ze względu na to iż…
Czytaj dalej