Tag: prowadzenie księgowości

Na jakiej podstawie prowadzi się księgi rachunkowe?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę prawną firmy zobowiązaniu są do ewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych w jednostce. Model księgowy prowadzonej ewidencji można dobrać względem formy działalności, branży czy wielkości firmy, jednak w wielu przypadkach prawo obliguje do korzystania z danego sposobu. Co kryje się pod pojęciem “prowadzenie ksiąg rachunkowych”? Księgi rachunkowe to inaczej…
Dowiedz się więcej

Obniżka stawki PIT

Program Polski Ład, który prowadzi rewolucję podatkową w Polsce od 2022 roku planuje wprowadzenie kolejnych zmian. Nastąpić ma obniżka stawki PIT do 12%. Nowa skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek to kolejne propozycje zmian w Polskim systemie podatkowym. Obniżka podatku PIT z 17% do 12% dotyczyć będzie podatników opodatkowanych według skali podatkowej oraz przedsiębiorców, których…
Dowiedz się więcej

Ryczałt – dla kogo?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi jedną z uproszczonych form opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, w której podatek wylicza się na podstawie przychodu, bez pomniejszania go o koszty. Stawki ryczałtu nie są takie same dla wszystkich – różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i mogą wynosić od 2% do 17%. Z ryczałtu od przychodów…
Dowiedz się więcej

Skala podatkowa – czy warto wybrać ten sposób opodatkowania?

Strona główna Skala podatkowa (rozliczanie na zasadach ogólnych) stanowi podstawową i najchętniej wybieraną formę opodatkowania działalności w Polsce. Istotnie należy podkreślić, że stosowana jest zarówno w przypadku rozliczania przychodów z działalności, jak również przychodów uzyskiwanych w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych lub świadczeń uzyskiwanych z ZUS. Warto podkreślić, że wybierając rozliczanie na zasadach ogólnych trzeba…
Dowiedz się więcej

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego

Środki trwałe to kompletne i zdatne do użytku budowle, budynki i lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty, będące własnością lub współwłasnością podatnika, które zostały przez niego wytworzone lub nabyte we własnym zakresie. Przyjęty przez przedsiębiorcę środek trwały musi zostać wyceniony. Ustalenie początkowej wartości jest podstawą do tego, aby w przyszłości możliwe było naliczanie…
Dowiedz się więcej

Spółka z o.o. rozwiązana przez sąd rejestrowy bez zgody właściciela

Przedsiębiorcy często uważają, że jak nie dopilnują obowiązków związanych z wpisem do rejestru przedsiębiorców, to nie zostanie to zauważone przez sąd. Czy na pewno? Na jakie kary narażają się przedsiębiorcy zaniedbujący obowiązki w KRS? Jedną z kar nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz rozwiązania spółki oraz ustanowienie dla niej likwidatora. Jaki może być powód? Jednym z…
Dowiedz się więcej