Tag: prowadzenie ksiąg rachunkowych

Odpis na ZFŚS w 2022 roku

Do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zobowiązani są pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Osoby prowadzące firmę i zatrudniający mniejszą liczbę osób na pełny etat mogą dobrowolnie utworzyć ZFŚS. Warto zaznaczyć również, że ZFŚS obowiązkowo tworzą pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych…
Czytaj dalej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – dziennik

Jednym z podstawowych obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg handlowych jest prowadzenie dziennika, będącego głównym elementem ewidencji w pełnej księgowości. Dziennik stanowi chronologiczne ujęcie zdarzeń gospodarczych, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Dokonywane w nim zapisy są kolejno numerowane, a ich sumy liczy się w sposób ciągły. Każdy z dokonanych zapisów powinien być powiązany ze sprawdzonym…
Czytaj dalej

Czy po szybkim szkoleniu można samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe?

Wiele ogłaszanych z Internecie kursów mówi o tym, że po przebytym szkoleniu przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe – czy na pewno? Przedsiębiorcy często szukają rozwiązań pozwalających na optymalizację kosztów. Zdarza się, że wybierają samodzielne prowadzenie księgowości, aby ograniczyć koszty związane z zatrudnieniem księgowej lub nawiązaniem współpracy z biurem rachunkowym. Właściciele „idą na skróty”,…
Czytaj dalej

Czy NOWY ŁAD wspiera innowacyjne rozwiązania?

Pod koniec lipca został przedstawiony projekt ustawy obejmujący podatkową część ”Nowego Polskiego Ładu”. Jakie rozwiązania mają zostać wprowadzone? Czy innowacyjne rozwiązania będą wspierane? Ulga na robotyzację Ten rodzaj ulgi podatkowej pozwalać będzie na odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów poniesionych na robotyzację przedsiębiorstw (np. koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń…
Czytaj dalej

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja przeprowadzana jest w celu ustalenia stanu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na zakończenie roku obrotowego. Istotnie należy zaznaczyć, że stanowi obowiązek przedsiębiorców, którzy zobligowani są do składania sprawozdań finansowych. Wynik inwentaryzacji stanowi potwierdzenie rzetelności danych przedstawionych w sprawozdaniu. Do podmiotów zobowiązanych do przeprowadzania inwentaryzacji możemy zaliczyć osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby…
Czytaj dalej

Okres sprawozdawczy

Przedsiębiorcy najwięcej obowiązków mają w okresach sprawozdawczych, które zobowiązują do przygotowania i złożenia odpowiednich dokumentów przedstawiających podejmowane działania w ciągu roku. Jednym z obowiązków na koniec roku obrotowego jest sporządzenia sprawozdania finansowego. Ten obowiązek został narzucony przepisami Ustawy o rachunkowości i dotyczy przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli pełnej księgowości. Istotnie należy zaznaczyć, że…
Czytaj dalej