Tag: pomoc w prowadzeniu księgowości

Ogólne wymogi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych

Powrót do strony głównej *** Prowadzenie ksiąg rachunkowych zobowiązuje do posiadania wiedzy na temat obowiązujących przepisów zawartych w Ustawie o Rachunkowości. Księgi rachunkowe składają się z: dziennika księgi głównej ksiąg pomocniczych zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych wykazu aktywów i pasywów Istotnie należy zaznaczyć, że wymogiem jest, aby prowadzenie…
Czytaj dalej

Korekta błędów w zapisach księgowych

Aby móc odpowiednio rozliczyć rok obrotowy, konieczne jest to, aby do ksiąg rachunkowych były wprowadzane wszelkie zdarzenia, które miały miejsce. Zapisy te są dokonywane w sposób trwały, a więc nie ma możliwości na późniejsze edycje i dopiski. Przepisy obowiązującego prawa nakazują, aby rozliczając księgowość przy użyciu komputera, zastosować odpowiednie procedury, które umożliwią ochronę przed edycjami,…
Czytaj dalej

Ubezpieczenie budynku firmowego – koszty

W ostatnim czasie zgłosił się do nas Klient z zapytaniem czy rozliczając się w oparciu o podatkową księgę, które prowadzona jest w sposób uproszczony, ponosząc jednorazowy koszt z tytułu ubezpieczenia firmowego budynku, który obejmuje okres 2 lat, ma możliwość rozliczenia tego kosztu w całości. Zagadnienie to jest bardzo ciekawe, dlatego postanowiliśmy bardziej je Państwu przybliżyć……
Czytaj dalej

Faktoring – zalety i wady

Faktoring – usługa dająca przedsiębiorcom możliwość odblokowania środków finansowych, które zostały zamrożone w wystawionych, ale jeszcze nieuregulowanych fakturach. Ten sposób finansowania działalności daje możliwość szybkiego uzyskania gotówki niezbędnej do funkcjonowania firmy. Decyzję o faktoringu podejmują często przedsiębiorcy, którzy na skutek niesprzyjających okoliczności, często wystawiali faktury z dłuższym terminem płatności. Jednak w rzeczywistości bardzo szybko okazuje…
Czytaj dalej

Ile może trwać kontrola podatkowa?

Jak zapewne wie każdy przedsiębiorca, organ podatkowy, którym są Urzędy Skarbowe ma możliwość przeprowadzania kontroli podatkowych przedsiębiorstw w każdym czasie, aż do upływu terminu przedawnienia się podatku, które zasadniczo następuje po 5 latach (licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku). Warto pamiętać o tym, iż urzędnicy są zobowiązani do respektowania dopuszczalnych…
Czytaj dalej

Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego

Kto ponosi odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego? Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia oraz złożenia sprawozdania finansowego ponosi kierownik jednostki. Warto tutaj zaznaczyć, że w przypadku powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych księgowej lub specjalistom biura rachunkowego kierownik jednostki nadal jest odpowiedzialny za prawidłowe oraz terminowe złożenie e-sprawozdania finansowego wraz z osobami,…
Czytaj dalej