Tag: pomoc w prowadzeniu księgowości

Zerowa stawka podatku VAT

Od 1 lutego do końca lipca 2021 roku niektóre towary zostaną objęte zerową stawką VAT. Jakie produkty będą miały niższą cenę? Celem wprowadzenie Tarczy Antyinflacyjnej jest pomoc Polakom w złagodzeniu skutków inflacji oraz zmniejszenie kosztów. Jednym z rozwiązań Tarcz jest obniżenie stawek VAT na poszczególne produkty. Rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej 2.0.: – obniżenie podatku VAT z…
Czytaj dalej

Raport Kasowy

Raport kasowy (RK) jest dokumentem księgowym, który stanowi dowód zbiorczy wszelkich operacji kasowych ułożonych w porządku chronologicznym. Jak często jest sporządzany? To głównie uzależnione jest od ilości operacji kasowych (raz dziennie, co kilka dni lub na koniec miesiąca kalendarzowego). W raporcie kasowym dokumentami potwierdzającymi operacje kasowe są: KP (kasa przyjmie) – pokwitowanie odbioru gotówki przez…
Czytaj dalej

Wirtualne biuro – dlaczego warto skorzystać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce każda działalność gospodarcza musi być zarejestrowana pod określonym adresem. Problem pojawia się w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ma możliwości zarejestrowania firmy pod konkretnym adresem, nie chce wynajmować specjalnego lokalu by ograniczyć koszty prowadzenia działalności. Jak znaleźć rozwiązanie? Korzystnym sposobem wyjścia z powyższej sytuacji może okazać się skorzystanie z…
Czytaj dalej

Dodatek za pracę w porze nocnej 2022r.

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku wykonującym pracę w porze nocnej uprawnieni są do otrzymania wyższych stawek godzinowych. Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych uzależniona jest od takich czynników jak: wyokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wymiaru czasu pracy w danym miesiącu Ile wynosi dodatek za pracę w porze nocnej? Zgodnie z przepisamu Kodeksu Pracy pracownikowi…
Czytaj dalej

Co powinien zawierać dziennik księgowy?

Prowadzenie ksiąg rachunkowym jest związane z prowadzeniem również dzienniku księgowego. Jakie informacje powinien zawierać dziennik księgowy? Na co należy zwrócić uwagę prowadząc księgi rachunkowe firmy? Dziennik księgowy zawiera ujęcie zdarzeń w formie chronologicznych zapisów księgowych występujących z danym okresie sprawozdawczym. Istotnie należy zaznaczyć, że prawidłowe prowadzenie dzienniku księgowego powinno umożliwiać uzgodnienie jego obrotów z obrotami…
Czytaj dalej

Właściwe daty na umowie o pracę

Jak prawidłowo wskazać datę na umowie o pracę? Czy dzień rozpoczęcia pracy ma wpływ na późniejszy staż pracy? Na co warto zwrócić uwagę? Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy w umowie powinny znaleźć się określone elementy mające wpływ na ważność zawieranego stosunku pracy. Umowa o pracę stanowi oświadczenie woli pracodawcy oraz pracownika do wykonywania określonego rodzaju…
Czytaj dalej