Tag: pomoc w prowadzeniu księgowości

Polityka rachunkowości

Właściciele firm zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych powinni pamiętać o odpowiednio sporządzonej polityce rachunkowości, czyli zbioru zasad finansowych informujących o tym, w jaki sposób powinny być prowadzone księgi rachunkowe. Warto tutaj podkreślić, że Ustawa o Rachunkowości oraz ustawy podatkowe mówią o ogólnych zasadach prowadzenia księgowości. Polityka rachunkowości określa reguły i praktyki stosowane w danej jednostce.…
Czytaj dalej

Księgowość spółki z o.o. komandytowej

Spółka z o.o. spółka komandytowa jest podmiotem często wybieranym przez osoby, które chcą zmniejszyć koszty podatkowe. W sp. z o.o. spółce komandytowej komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszem – wspólnik tej spółki z o.o. lub inna osoba fizyczna. Dlaczego wartą ją założyć? uniknięcie podwójnego opodatkowania przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania firmy Spółka z o.o.…
Czytaj dalej

Księgowość w spółce z o.o.

Jedną z najczęściej wybieranych spółek stanowiących podstawę prowadzonej firmy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej korzystne zasady zakładania, prowadzenia, a nawet likwidacji zwracają uwagę tych, którzy chcą spróbować swoich sił w biznesie. Na czym polega księgowość w spółce z o.o.? Jak prowadzić ewidencję księgową? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością najczęściej wybierana jest przez osoby, które planują…
Czytaj dalej

Dlaczego warto otworzyć firmę w postaci spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych posiadających osobowość prawną. Istotnie należy zaznaczyć, że może zostać wybrana przez osoby, które planują otworzyć działalność w dopuszczalnym prawnie celu. Sp. z o.o. może zostać zarejestrowana przez jedną lub więcej osób. Ważne w procesie rejestracji jest to, że podmiot nie może zawiązać wyłącznie inna jednoosobowa spółka…
Czytaj dalej

Nota księgowa

Nota księgowa, czyli inaczej nota obciążeniowo-uznaniowa, jest jednym z tych dokumentów, które znacznie ułatwiają pracę księgowych. Ma ona na celu udokumentowanie transakcji, która nie podlega opodatkowaniu VAT. Należy pamiętać, że nie wszystkie dokonane transakcje muszą być potwierdzone fakturą, zwykle są to: obciążenia karą umowną obciążenia odsetkami żądania wypłaty odszkodowania przenoszenie kosztów niepodlegających opodatkowaniu umorzenie długu…
Czytaj dalej

Ogólne wymogi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych

Powrót do strony głównej *** Prowadzenie ksiąg rachunkowych zobowiązuje do posiadania wiedzy na temat obowiązujących przepisów zawartych w Ustawie o Rachunkowości. Księgi rachunkowe składają się z: dziennika księgi głównej ksiąg pomocniczych zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych wykazu aktywów i pasywów Istotnie należy zaznaczyć, że wymogiem jest, aby prowadzenie…
Czytaj dalej