Tag: podatek VAT

Indywidualna interpretacja podatkowa

Prowadzenie księgowości spółki to nie lada wyzwanie. Rozliczenia podatkowe często budzą wątpliwości zarówno przedsiębiorców, jak i doświadczonych księgowych. W sytuacji, w której nie ma się pewności czy przyjęte założenia i stosowane przepisy są odpowiednie, można złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, w której Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśni wszystkie niezrozumiałe kwestie. Wniosek o jej…
Czytaj dalej

Zasady wystawiania faktur

Zmiany w zakresie sporządzania oraz wystawiania faktur zostały wprowadzone w styczniu 2020 roku. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie wystawiania oraz dokumentowania transakcji ewidencjonowanych przez sprzedawców. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wystawiania faktur dokument ten otrzyma kupujący, który na paragonie wskaże sprzedawcy swój NIP. Istotne jest,…
Czytaj dalej

Kwota wolna od podatku 2021

Osoby fizyczne nie są zobowiązane do opłacania kwoty podatku, która przewyższa limit ustalony na dany rok podatkowy. Oznacza to, że mechanizm działania kwoty wolnej od podatku polega na zaniechaniu jego poboru do określonej kwoty. Kwota wolna od podatku przysługuje podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, których dochody podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, przy czym jest…
Czytaj dalej

Zmiany w VAT przewidziane na rok 2021

Na rok 2021 przewidziane są nowe rozwiązania dotyczące podatku VAT. Zmiany dotyczyć będą fakturowania, eksportu, odliczania podatku VAT oraz doprecyzowania niektórych konstrukcji VAT. 7 zaproponowanych przez ustawodawcę zmian w VAT. Uproszczenia w eksporcie– główne założenia to wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% VAT przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów Doprecyzowanie przepisów…
Czytaj dalej