Tag: pełna księgowość

Kto odpowiada za błędy w sprawozdaniu finansowym

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki, którym zazwyczaj w spółkach jest zarząd. Do prowadzenia pełnej księgowości i sporządzania sprawozdania w firmie najczęściej zatrudniany jest księgowy lub podejmowana jest współpraca z biurem rachunkowym. Wraz z przekazaniem obowiązków księgowych, zarząd nie przekazuje odpowiedzialności – staje się organem nadzoru i dba o to aby zatrudnić kompetentnego księgowego,…
Czytaj dalej

Plan kont i jego rola w pełnej księgowości

Plan kont stanowi wykaz nazw i symboli kont przeznaczonych do ewidencji operacji gospodarczych mających miejsce w jednostkach zobowiązanych do prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych. Konieczność stworzenia indywidualnego planu kont dla danej jednostki wynika z art. 10 ust. 1 pkt 3a ustawy o rachunkowości. Warto zaznaczyć, że odpowiednie stworzenie planu kont dostosowanego pod profil działalności…
Czytaj dalej

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

Pełna księgowość stanowi sformalizowany i złożony system prowadzenia ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych. Wiąże się ona z koniecznością opracowania polityki rachunkowości w firmie, prowadzenia szczegółowych zapisów, sporządzania bilansu czy rocznego sprawozdania finansowego. Jest to bardziej skomplikowana, a co za tym idzie droższa forma księgowości. Część firm decyduje się na nią dobrowolnie, ze względu na to iż…
Czytaj dalej