Otwarcie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe stanowią system ewidencji księgowej dostarczający szczegółowych informacji o prowadzonej działalności. Istotne jest, że właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych pozwala podejmować decyzje ograniczające ryzyko utraty płynności finansowej podmiotu. Prowadzona księgowość w formie ksiąg rachunkowych przedstawia rzeczywisty obraz sytuacji finansowej. W Polsce od 1994 roku zagadnienia związane z prowadzeniem ksiąg handlowych reguluje Ustawa o rachunkowości. Otwarcie ksiąg…
Czytaj dalej