Metody amortyzacji

Amortyzacja polega na ustaleniu kosztów zużycia środków trwałych. Następnie kwota ta jest odpisywana, aż do całkowitego zużycia.  Są trzy metody amortyzacji: Jednorazowa  Degresywna Liniowa indywidualna przyspieszona   Jednorazowa amortyzacja jest możliwa, gdy wartość środka stałego nie przekracza 10 000 zł lub fabrycznie nowe środki są zaliczone do grupy 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych. Jednakże jest możliwość…
Czytaj dalej