Tag: księgi rachunkowe

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Do kiedy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy? Czy ulega on przedawnieniu? Pracodawcy zobowiązani są do udzielenia urlopu pracownikom w wymiarze zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Uwaga! Nieudzielenie pracownikowi urlopu jest wykroczeniem prawnym przeciwko prawom pracowników. Wymiar urlopu wypoczynkowego: 20 dni urlopu – dla pracowników ze stażem pracy krótszym niż 10 lat; 26 dni urlopu – dla…
Dowiedz się więcej

Kody na zwolnieniach lekarskich

Od 2016 roku zwolnienia lekarskie wystawiane są wyłącznie w formie elektronicznej (e-ZLA). Jakie informacje powinno zawierać zwolnienie lekarskie? Czym są kody wpisane na e-ZLA? Uwaga! Na prośbę pacjenta lekarz zobowiązany jest do wydrukowania wystawionego zwolnienia lekarskiego. Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać m.in.: – dane płatnika składek – dane osoby ubezpieczonej – okres choroby – powód zwolnienia…
Dowiedz się więcej

Zmiany w zakresie emerytur pomostowych

Rząd przyjął nowy projekt związany ze składaniem wniosku o przyznanie emerytury pomostowej. Istotną zmianą będzie wprowadzenie możliwości złożenia wniosku przed rozwiązaniem stosunku pracy. Dodatkowo w planach jest rozszerzenie kontroli dokonywanej przez PIP, czyli Państwową Inpekcję Pracy. Czym jest emerytura pomostowa i kto może skorzystać z tego rodzaju świadczenia? Emerytura pomostowa jest okresowym świadczeniem przysługującym do…
Dowiedz się więcej

Urlop na żądanie 2022 – kto może z niego skorzystać?

Kto uprawniony jest do skorzystania z urlopu na żądanie w 2022 roku? Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie? Przepisy Kodeksu Pracy regulują korzystanie z urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z Kodeksem Pracy urlop na żądanie stanowi część urlopu wypoczynkowego. Warto zaznaczyć, że każdy dzień urlopu na żądanie pomniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego. Urlop na żądanie pozwala pracownikowi…
Dowiedz się więcej

Zerowa stawka podatku VAT

Od 1 lutego do końca lipca 2021 roku niektóre towary zostaną objęte zerową stawką VAT. Jakie produkty będą miały niższą cenę? Celem wprowadzenie Tarczy Antyinflacyjnej jest pomoc Polakom w złagodzeniu skutków inflacji oraz zmniejszenie kosztów. Jednym z rozwiązań Tarcz jest obniżenie stawek VAT na poszczególne produkty. Rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej 2.0.: – obniżenie podatku VAT z…
Dowiedz się więcej

Raport Kasowy

Raport kasowy (RK) jest dokumentem księgowym, który stanowi dowód zbiorczy wszelkich operacji kasowych ułożonych w porządku chronologicznym. Jak często jest sporządzany? To głównie uzależnione jest od ilości operacji kasowych (raz dziennie, co kilka dni lub na koniec miesiąca kalendarzowego). W raporcie kasowym dokumentami potwierdzającymi operacje kasowe są: KP (kasa przyjmie) – pokwitowanie odbioru gotówki przez…
Dowiedz się więcej