Tag: księgi rachunkowe

Likwidacja środka trwałego

Amortyzacja środków trwałych jest naturalnym procesem związanym z ich użytkowaniem. W określonym etapie środek trwały będzie zużyty tak bardzo, że będzie trzeba dokonać likwidacji środka trwałego. Jak dokonać rozliczenia środka trwałego? Środki trwałe – czym są? Środki trwałe to majątki i składniki rzeczowe aktywów przedsiębiorstwa charakteryzujące się: wartością powyżej 10 000 zł długim czasem użytkowania…
Dowiedz się więcej

Księgi rachunkowe spółka z o.o.

Zgodnie z ustawą z 29 września 1994. (Dz. U nr 121 poz. 591) księgi rachunkowe spółka z o.o. musi prowadzić. Na jakich zasadach? Jak prowadzić pełną księgowość? Na co zwrócić uwagę w pełnej księgowości? Spółka z ograniczona odpowiedzialnością należy do grona spółek handlowych. Warto zaznaczyć, że podmiot posiada osobowość prawną. Spółka z o.o. może zostać…
Dowiedz się więcej

Co zawiera księga główna?

Co zawiera księga główna? Kto jest zobowiązany do prowadzenia księgi głównej? Księga główna stanowi zbiór wszystkich kont syntetycznych, które są wykorzystywane przez daną jednostkę do rejestracji zdarzeń gospodarczych. Istotnie należy zaznaczyć, że konta należy odpowiednio wyszczególnić w zakładowym planie kont stworzonym dla danego podmiotu. Księgę główną prowadzi każdy podmiot zobowiązany do ewidencji księgowości w formie…
Dowiedz się więcej

Wniosek o urlop wychowawczy

Z urlopu wychowawczego mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę pod warunkiem przepracowania sześciomiesięcznego okresu. W jakiej formie złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Ile trwa urlop wychowawczy? Urlop wychowawczy może zostać udzielony maksymalnie na 36 miesięcy. Istotne jest, że okres trwania urlopu można podzielić na maksymalnie 5 części. Wniosek o urlop wychowawczy Wniosek…
Dowiedz się więcej

Odszkodowanie w sytuacji wypadku przy pracy

Komu przysługuje odszkodowanie, gdy doszło do wypadku w trakcie wykonywania pracy? Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o odszkodowanie? Odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje osobie zgłoszonej do ubezpieczeń społecznych (chorobowe, emerytalne, rentowe oraz wypadkowe). W tej sytuacji podstawą są opłacane składki na ubezpieczenie wypadkowe, które służą do wypłaty jednorazowego odszkodowania w przypadku…
Dowiedz się więcej

Szybka rejestracja spółki z o.o. w S24

Czy istnieje możliwość, aby szybko zarejestrować spółkę w sposób bezpieczny? Jaki system do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wybrać, gdy zależy nam na czasie? Założenie spółki z wykorzystaniem systemu S24 pozwala dopełnić formalności w 1 dzień* Wykorzystanie S24 do rejestracji firmy w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala zminimalizować formalności oraz szybko wejść na rynek…
Dowiedz się więcej