Tag: księgi rachunkowe

Elementy Ksiąg Rachunkowych

Przedsiębiorcy często obawiają się ewidencji w formie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warto wspomnieć o popularnej metodzie powierzenia księgowości w ręce specjalistów, którzy zajmują się ewidencją oraz obowiązkami z zakresu księgowości oraz podatków. Księgi rachunkowe szczegółowo opisują każdą złotówkę przepływającą przez firmę. Z czego się składają? 1. Dziennik – umożliwia chronologiczne zapisywanie wszystkich operacji gospodarczych 2. Konta…
Dowiedz się więcej

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

Pełna księgowość stanowi sformalizowany i złożony system prowadzenia ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych. Wiąże się ona z koniecznością opracowania polityki rachunkowości w firmie, prowadzenia szczegółowych zapisów, sporządzania bilansu czy rocznego sprawozdania finansowego. Jest to bardziej skomplikowana, a co za tym idzie droższa forma księgowości. Część firm decyduje się na nią dobrowolnie, ze względu na to iż…
Dowiedz się więcej