Tag: księgi rachunkowe

Ogólne wymogi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych

Powrót do strony głównej *** Prowadzenie ksiąg rachunkowych zobowiązuje do posiadania wiedzy na temat obowiązujących przepisów zawartych w Ustawie o Rachunkowości. Księgi rachunkowe składają się z: dziennika księgi głównej ksiąg pomocniczych zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych wykazu aktywów i pasywów Istotnie należy zaznaczyć, że wymogiem jest, aby prowadzenie…
Przeczytaj więcej

Korekta błędów w zapisach księgowych

Aby móc odpowiednio rozliczyć rok obrotowy, konieczne jest to, aby do ksiąg rachunkowych były wprowadzane wszelkie zdarzenia, które miały miejsce. Zapisy te są dokonywane w sposób trwały, a więc nie ma możliwości na późniejsze edycje i dopiski. Przepisy obowiązującego prawa nakazują, aby rozliczając księgowość przy użyciu komputera, zastosować odpowiednie procedury, które umożliwią ochronę przed edycjami,…
Przeczytaj więcej

Ubezpieczenie budynku firmowego – koszty

W ostatnim czasie zgłosił się do nas Klient z zapytaniem czy rozliczając się w oparciu o podatkową księgę, które prowadzona jest w sposób uproszczony, ponosząc jednorazowy koszt z tytułu ubezpieczenia firmowego budynku, który obejmuje okres 2 lat, ma możliwość rozliczenia tego kosztu w całości. Zagadnienie to jest bardzo ciekawe, dlatego postanowiliśmy bardziej je Państwu przybliżyć……
Przeczytaj więcej

Audyt zewnętrzny

Zawarty w tytule audyt zewnętrzny jest badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, które zlecane jest biegłemu rewidentowi, bądź audytorowi. Docelowo wynikiem badania jest sporządzenie oceny na temat tego czy sporządzane sprawozdania finansowe w rzetelny i prawidłowy sposób przedstawiają sytuację finansową firmy, wyniku finansowego, a także rentowności w sprawozdaniu jednostki. Audyt zewnętrzny stanowi jeden z filarów solidnej infrastruktury…
Przeczytaj więcej

Ile może trwać kontrola podatkowa?

Jak zapewne wie każdy przedsiębiorca, organ podatkowy, którym są Urzędy Skarbowe ma możliwość przeprowadzania kontroli podatkowych przedsiębiorstw w każdym czasie, aż do upływu terminu przedawnienia się podatku, które zasadniczo następuje po 5 latach (licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku). Warto pamiętać o tym, iż urzędnicy są zobowiązani do respektowania dopuszczalnych…
Przeczytaj więcej

Rozliczenie ulgi dla młodych w 2021 roku

Mimo, że ze stosowaniem ulgi dla młodych podatnicy oswajają się już od 1 sierpnia 2019 roku, to wciąż jest to dla nich niewątpliwie kłopotliwa w zastosowaniu regulacja. Jak się okazuje – nie należy polegać wyłącznie na zdobytym doświadczeniu, ponieważ od 1 stycznia 2021 roku zmianie uległ katalog przychodów podlegających temu zwolnieniu. Jakie zmiany weszły w…
Przeczytaj więcej