Tag: klasyfikacja środków trwałych

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego

Środki trwałe to kompletne i zdatne do użytku budowle, budynki i lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty, będące własnością lub współwłasnością podatnika, które zostały przez niego wytworzone lub nabyte we własnym zakresie. Przyjęty przez przedsiębiorcę środek trwały musi zostać wyceniony. Ustalenie początkowej wartości jest podstawą do tego, aby w przyszłości możliwe było naliczanie…
Czytaj dalej

Metody amortyzacji

Amortyzacja polega na ustaleniu kosztów zużycia środków trwałych. Następnie kwota ta jest odpisywana, aż do całkowitego zużycia.  Są trzy metody amortyzacji: Jednorazowa  Degresywna Liniowa indywidualna przyspieszona   Jednorazowa amortyzacja jest możliwa, gdy wartość środka stałego nie przekracza 10 000 zł lub fabrycznie nowe środki są zaliczone do grupy 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych. Jednakże jest możliwość…
Czytaj dalej