Tag: Elementy Ksiąg Rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – dziennik

Jednym z podstawowych obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg handlowych jest prowadzenie dziennika, będącego głównym elementem ewidencji w pełnej księgowości. Dziennik stanowi chronologiczne ujęcie zdarzeń gospodarczych, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Dokonywane w nim zapisy są kolejno numerowane, a ich sumy liczy się w sposób ciągły. Każdy z dokonanych zapisów powinien być powiązany ze sprawdzonym…
Czytaj dalej

Elementy Ksiąg Rachunkowych

Przedsiębiorcy często obawiają się ewidencji w formie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warto wspomnieć o popularnej metodzie powierzenia księgowości w ręce specjalistów, którzy zajmują się ewidencją oraz obowiązkami z zakresu księgowości oraz podatków. Księgi rachunkowe szczegółowo opisują każdą złotówkę przepływającą przez firmę. Z czego się składają? 1. Dziennik – umożliwia chronologiczne zapisywanie wszystkich operacji gospodarczych 2. Konta…
Czytaj dalej