Tag: biuro rachunkowe

Korekta błędów w zapisach księgowych

Aby móc odpowiednio rozliczyć rok obrotowy, konieczne jest to, aby do ksiąg rachunkowych były wprowadzane wszelkie zdarzenia, które miały miejsce. Zapisy te są dokonywane w sposób trwały, a więc nie ma możliwości na późniejsze edycje i dopiski. Przepisy obowiązującego prawa nakazują, aby rozliczając księgowość przy użyciu komputera, zastosować odpowiednie procedury, które umożliwią ochronę przed edycjami,…
Czytaj dalej

Ubezpieczenie budynku firmowego – koszty

W ostatnim czasie zgłosił się do nas Klient z zapytaniem czy rozliczając się w oparciu o podatkową księgę, które prowadzona jest w sposób uproszczony, ponosząc jednorazowy koszt z tytułu ubezpieczenia firmowego budynku, który obejmuje okres 2 lat, ma możliwość rozliczenia tego kosztu w całości. Zagadnienie to jest bardzo ciekawe, dlatego postanowiliśmy bardziej je Państwu przybliżyć……
Czytaj dalej

Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego

Kto ponosi odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego? Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia oraz złożenia sprawozdania finansowego ponosi kierownik jednostki. Warto tutaj zaznaczyć, że w przypadku powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych księgowej lub specjalistom biura rachunkowego kierownik jednostki nadal jest odpowiedzialny za prawidłowe oraz terminowe złożenie e-sprawozdania finansowego wraz z osobami,…
Czytaj dalej

Nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wielu przedsiębiorców wybierając spółkę z o.o. decyduje się na samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do ewidencjonowania każdej złotówki przepływającej przez firmę oraz sporządzania dokładnych sprawozdań, raportów oraz analiz. Czy wybór samodzielnej księgowości jest właściwym rozwiązaniem w przypadku spółki z o.o.? Co…
Czytaj dalej

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity plik kontrolny pod nową formą istnieje of października 2020 roku. Oznacza to, że dotychczasowy plik JPK_VAT został zastąpiony JPK_V7. Nowy plik dzieli się na część ewidencyjną (dane zawierające się w JPK_VAT) i część deklaracyjną (dane zawierające się w VAT-7K). Można tu także rozróżnić tu JPK_V7K dla podatników, którzy rozliczają się co kwartał i JPK_V7M…
Czytaj dalej

Czynności objęte podatkiem PCC

Dokonywanie czynności cywilnoprawnych wiąże się ze skutkami podatkowymi w zakresie podatku PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych). Co zalicza się do tych czynności? Opodatkowaniu PCC podlegają czynności takie jak: umowy sprzedaży zamiany pożyczki darowizny dożywocia umowy o dział spadku umowy o zniesienie współwłasności ustanowienie odpłatnego użytkowania ustanowienie hipoteki depozyt nieprawidłowy umowy spółki wraz ze zmianami Podatkiem…
Czytaj dalej