Tag: biuro rachunkowe

Polityka rachunkowości

Właściciele firm zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych powinni pamiętać o odpowiednio sporządzonej polityce rachunkowości, czyli zbioru zasad finansowych informujących o tym, w jaki sposób powinny być prowadzone księgi rachunkowe. Warto tutaj podkreślić, że Ustawa o Rachunkowości oraz ustawy podatkowe mówią o ogólnych zasadach prowadzenia księgowości. Polityka rachunkowości określa reguły i praktyki stosowane w danej jednostce.…
Czytaj dalej

Księgowość w spółce z o.o.

Jedną z najczęściej wybieranych spółek stanowiących podstawę prowadzonej firmy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej korzystne zasady zakładania, prowadzenia, a nawet likwidacji zwracają uwagę tych, którzy chcą spróbować swoich sił w biznesie. Na czym polega księgowość w spółce z o.o.? Jak prowadzić ewidencję księgową? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością najczęściej wybierana jest przez osoby, które planują…
Czytaj dalej

Korekta błędów w zapisach księgowych

Aby móc odpowiednio rozliczyć rok obrotowy, konieczne jest to, aby do ksiąg rachunkowych były wprowadzane wszelkie zdarzenia, które miały miejsce. Zapisy te są dokonywane w sposób trwały, a więc nie ma możliwości na późniejsze edycje i dopiski. Przepisy obowiązującego prawa nakazują, aby rozliczając księgowość przy użyciu komputera, zastosować odpowiednie procedury, które umożliwią ochronę przed edycjami,…
Czytaj dalej

Ubezpieczenie budynku firmowego – koszty

W ostatnim czasie zgłosił się do nas Klient z zapytaniem czy rozliczając się w oparciu o podatkową księgę, które prowadzona jest w sposób uproszczony, ponosząc jednorazowy koszt z tytułu ubezpieczenia firmowego budynku, który obejmuje okres 2 lat, ma możliwość rozliczenia tego kosztu w całości. Zagadnienie to jest bardzo ciekawe, dlatego postanowiliśmy bardziej je Państwu przybliżyć……
Czytaj dalej

Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego

Kto ponosi odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego? Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia oraz złożenia sprawozdania finansowego ponosi kierownik jednostki. Warto tutaj zaznaczyć, że w przypadku powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych księgowej lub specjalistom biura rachunkowego kierownik jednostki nadal jest odpowiedzialny za prawidłowe oraz terminowe złożenie e-sprawozdania finansowego wraz z osobami,…
Czytaj dalej

Nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wielu przedsiębiorców wybierając spółkę z o.o. decyduje się na samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do ewidencjonowania każdej złotówki przepływającej przez firmę oraz sporządzania dokładnych sprawozdań, raportów oraz analiz. Czy wybór samodzielnej księgowości jest właściwym rozwiązaniem w przypadku spółki z o.o.? Co…
Czytaj dalej