Audyt zewnętrzny

Zawarty w tytule audyt zewnętrzny jest badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, które zlecane jest biegłemu rewidentowi, bądź audytorowi. Docelowo wynikiem badania jest sporządzenie oceny na temat tego czy sporządzane sprawozdania finansowe w rzetelny i prawidłowy sposób przedstawiają sytuację finansową firmy, wyniku finansowego, a także rentowności w sprawozdaniu jednostki. Audyt zewnętrzny stanowi jeden z filarów solidnej infrastruktury…
Czytaj dalej