Spółka z o.o. rozwiązana przez sąd rejestrowy bez zgody właściciela

Spółka z o.o. rozwiązana przez sąd rejestrowy bez zgody właściciela

Przedsiębiorcy często uważają, że jak nie dopilnują obowiązków związanych z wpisem do rejestru przedsiębiorców, to nie zostanie to zauważone przez sąd. Czy na pewno? Na jakie kary narażają się przedsiębiorcy zaniedbujący obowiązki w KRS?

Jedną z kar nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz rozwiązania spółki oraz ustanowienie dla niej likwidatora.

Jaki może być powód? Jednym z najczęściej występujących powodów jest zaniedbywanie obowiązków aktualizacji danych spółki w KRS.

Warto zaznaczyć, że osoby prowadzące podmiot wpisany do KRS zobowiązane są do kontrolowania oraz aktualizowania informacji zawartych w rejestrze przedsiębiorców. Z tych danych korzystają odbiorcy zewnętrzni, których wprowadzenie w błąd może przedsiębiorcę drogo kosztować.

Przedsiębiorca, aby uniknąć sytuacji, że spółka z o.o. rozwiązana zostaje przez sąd rejestrowy bez zgody właściciela powinien pamiętać o obowiązku aktualizacji danych spółki w KRS.