Spis z natury a księgi rachunkowe

Spis z natury a księgi rachunkowe

Prowadząc firmę należy mieć na uwadze obowiązek przeprowadzania (minimum raz w roku) spisu z natury, czyli remanentu. Istotnie należy tutaj zaznaczyć, że w spisie z natury należy uwzględnić rzeczywisty stan posiadanych towarów rzeczowych w firmie. Obowiązek ten reguluje rozporządzenie inistra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Kto musi przeprowadzać spis z natury?

Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców prowadzących KPiR oraz podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub na podstawie podatku liniowego.

Spis z natury a księgi rachunkowe – czy konieczne?

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wyróżnia się poniższe metody inwentaryzacji składników:

  • spis z natury
  • potwierdzenie salda
  • porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami

 


Spis z natury najczęściej przeprowadza się w dzień rozpoczęcia działalności, w ostatni dzień roku podatkowego, 1 stycznia, w sytuacji likwidacji działalności.

Co należy ująć w spisie z natury?

  • towary handlowe i materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
  • półwyroby,
  • produkcje w toku,
  • wyroby gotowe,
  • braki i odpady.

Uwaga! Wynik spisu z natury wpływa na ustalenie dochodu rocznego.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *