Rozliczenie ulgi dla młodych w 2021 roku

Rozliczenie ulgi dla młodych w 2021 roku

Mimo, że ze stosowaniem ulgi dla młodych podatnicy oswajają się już od 1 sierpnia 2019 roku, to wciąż jest to dla nich niewątpliwie kłopotliwa w zastosowaniu regulacja. Jak się okazuje – nie należy polegać wyłącznie na zdobytym doświadczeniu, ponieważ od 1 stycznia 2021 roku zmianie uległ katalog przychodów podlegających temu zwolnieniu.

Jakie zmiany weszły w życie w 2021 roku?
Jak wiadomo – ulga dla młodych dotyczy pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia, aczkolwiek możliwość korzystania z niej jest ograniczona także poprzez wysokość progu podatkowego.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wszedł w życie przepis, który daje możliwość, aby ze zwolnienia korzystały również przychody:
– z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
– z tytułu umów zlecenia,
– z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,
– z tytułu odbywania stażu uczniowskiego.

Zmiana ta oznacza, iż grupa podmiotów, które mogą skorzystać z przedmiotowego zwolnienia, znacznie się powiększyła. Z kolei płatnicy, którzy zatrudniają młodych praktykantów i stażystów, będą musieli wykazać się zwiększoną czujnością w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych.