Publikacje

Odszkodowanie w sytuacji wypadku przy pracy

Komu przysługuje odszkodowanie, gdy doszło do wypadku w trakcie wykonywania pracy? Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o odszkodowanie? Odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje osobie zgłoszonej do ubezpieczeń społecznych (chorobowe, emerytalne, rentowe oraz wypadkowe). W tej sytuacji podstawą są opłacane składki na ubezpieczenie wypadkowe, które służą do wypłaty jednorazowego odszkodowania w przypadku…
Czytaj dalej

Szybka rejestracja spółki z o.o. w S24

Czy istnieje możliwość, aby szybko zarejestrować spółkę w sposób bezpieczny? Jaki system do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wybrać, gdy zależy nam na czasie? Założenie spółki z wykorzystaniem systemu S24 pozwala dopełnić formalności w 1 dzień* Wykorzystanie S24 do rejestracji firmy w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala zminimalizować formalności oraz szybko wejść na rynek…
Czytaj dalej

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Do kiedy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy? Czy ulega on przedawnieniu? Pracodawcy zobowiązani są do udzielenia urlopu pracownikom w wymiarze zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Uwaga! Nieudzielenie pracownikowi urlopu jest wykroczeniem prawnym przeciwko prawom pracowników. Wymiar urlopu wypoczynkowego: 20 dni urlopu – dla pracowników ze stażem pracy krótszym niż 10 lat; 26 dni urlopu – dla…
Czytaj dalej

Kody na zwolnieniach lekarskich

Od 2016 roku zwolnienia lekarskie wystawiane są wyłącznie w formie elektronicznej (e-ZLA). Jakie informacje powinno zawierać zwolnienie lekarskie? Czym są kody wpisane na e-ZLA? Uwaga! Na prośbę pacjenta lekarz zobowiązany jest do wydrukowania wystawionego zwolnienia lekarskiego. Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać m.in.: – dane płatnika składek – dane osoby ubezpieczonej – okres choroby – powód zwolnienia…
Czytaj dalej

Zmiany w zakresie emerytur pomostowych

Rząd przyjął nowy projekt związany ze składaniem wniosku o przyznanie emerytury pomostowej. Istotną zmianą będzie wprowadzenie możliwości złożenia wniosku przed rozwiązaniem stosunku pracy. Dodatkowo w planach jest rozszerzenie kontroli dokonywanej przez PIP, czyli Państwową Inpekcję Pracy. Czym jest emerytura pomostowa i kto może skorzystać z tego rodzaju świadczenia? Emerytura pomostowa jest okresowym świadczeniem przysługującym do…
Czytaj dalej

Urlop na żądanie 2022 – kto może z niego skorzystać?

Kto uprawniony jest do skorzystania z urlopu na żądanie w 2022 roku? Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie? Przepisy Kodeksu Pracy regulują korzystanie z urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z Kodeksem Pracy urlop na żądanie stanowi część urlopu wypoczynkowego. Warto zaznaczyć, że każdy dzień urlopu na żądanie pomniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego. Urlop na żądanie pozwala pracownikowi…
Czytaj dalej