Publikacje

Okres sprawozdawczy

Przedsiębiorcy najwięcej obowiązków mają w okresach sprawozdawczych, które zobowiązują do przygotowania i złożenia odpowiednich dokumentów przedstawiających podejmowane działania w ciągu roku. Jednym z obowiązków na koniec roku obrotowego jest sporządzenia sprawozdania finansowego. Ten obowiązek został narzucony przepisami Ustawy o rachunkowości i dotyczy przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli pełnej księgowości. Istotnie należy zaznaczyć, że…
Czytaj dalej

Czym się różni rok podatkowy od roku obrotowego?

Warto na wstępie tego artykułu zaznaczyć, że pojęcia „rok obrotowy” oraz „rok podatkowy” to dwa różne pojęcia, których nie powinniśmy stosować zamiennie. ROK PODATKOWY Określony w prawie podatkowym okres rozliczeniowy. Zgodnie z informacją zawartą w Ordynacji Podatkowego rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym. Wybór czasu trwania roku podatkowego posiadają osoby prawne, które stosują się do zapisów…
Czytaj dalej

Polityka rachunkowości

Właściciele firm zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych powinni pamiętać o odpowiednio sporządzonej polityce rachunkowości, czyli zbioru zasad finansowych informujących o tym, w jaki sposób powinny być prowadzone księgi rachunkowe. Warto tutaj podkreślić, że Ustawa o Rachunkowości oraz ustawy podatkowe mówią o ogólnych zasadach prowadzenia księgowości. Polityka rachunkowości określa reguły i praktyki stosowane w danej jednostce.…
Czytaj dalej

Księgowość spółki z o.o. komandytowej

Spółka z o.o. spółka komandytowa jest podmiotem często wybieranym przez osoby, które chcą zmniejszyć koszty podatkowe. W sp. z o.o. spółce komandytowej komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszem – wspólnik tej spółki z o.o. lub inna osoba fizyczna. Dlaczego wartą ją założyć? uniknięcie podwójnego opodatkowania przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania firmy Spółka z o.o.…
Czytaj dalej

Księgowość w spółce z o.o.

Jedną z najczęściej wybieranych spółek stanowiących podstawę prowadzonej firmy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej korzystne zasady zakładania, prowadzenia, a nawet likwidacji zwracają uwagę tych, którzy chcą spróbować swoich sił w biznesie. Na czym polega księgowość w spółce z o.o.? Jak prowadzić ewidencję księgową? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością najczęściej wybierana jest przez osoby, które planują…
Czytaj dalej

Dlaczego warto otworzyć firmę w postaci spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych posiadających osobowość prawną. Istotnie należy zaznaczyć, że może zostać wybrana przez osoby, które planują otworzyć działalność w dopuszczalnym prawnie celu. Sp. z o.o. może zostać zarejestrowana przez jedną lub więcej osób. Ważne w procesie rejestracji jest to, że podmiot nie może zawiązać wyłącznie inna jednoosobowa spółka…
Czytaj dalej