Publikacje

Likwidacja środka trwałego

Amortyzacja środków trwałych jest naturalnym procesem związanym z ich użytkowaniem. W określonym etapie środek trwały będzie zużyty tak bardzo, że będzie trzeba dokonać likwidacji środka trwałego. Jak dokonać rozliczenia środka trwałego? Środki trwałe – czym są? Środki trwałe to majątki i składniki rzeczowe aktywów przedsiębiorstwa charakteryzujące się: wartością powyżej 10 000 zł długim czasem użytkowania…
Czytaj dalej

Księgi rachunkowe spółka z o.o.

Zgodnie z ustawą z 29 września 1994. (Dz. U nr 121 poz. 591) księgi rachunkowe spółka z o.o. musi prowadzić. Na jakich zasadach? Jak prowadzić pełną księgowość? Na co zwrócić uwagę w pełnej księgowości? Spółka z ograniczona odpowiedzialnością należy do grona spółek handlowych. Warto zaznaczyć, że podmiot posiada osobowość prawną. Spółka z o.o. może zostać…
Czytaj dalej

Co zawiera księga główna?

Co zawiera księga główna? Kto jest zobowiązany do prowadzenia księgi głównej? Księga główna stanowi zbiór wszystkich kont syntetycznych, które są wykorzystywane przez daną jednostkę do rejestracji zdarzeń gospodarczych. Istotnie należy zaznaczyć, że konta należy odpowiednio wyszczególnić w zakładowym planie kont stworzonym dla danego podmiotu. Księgę główną prowadzi każdy podmiot zobowiązany do ewidencji księgowości w formie…
Czytaj dalej

Obniżka stawki PIT

Program Polski Ład, który prowadzi rewolucję podatkową w Polsce od 2022 roku planuje wprowadzenie kolejnych zmian. Nastąpić ma obniżka stawki PIT do 12%. Nowa skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek to kolejne propozycje zmian w Polskim systemie podatkowym. Obniżka podatku PIT z 17% do 12% dotyczyć będzie podatników opodatkowanych według skali podatkowej oraz przedsiębiorców, których…
Czytaj dalej

Wniosek o urlop wychowawczy

Z urlopu wychowawczego mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę pod warunkiem przepracowania sześciomiesięcznego okresu. W jakiej formie złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Ile trwa urlop wychowawczy? Urlop wychowawczy może zostać udzielony maksymalnie na 36 miesięcy. Istotne jest, że okres trwania urlopu można podzielić na maksymalnie 5 części. Wniosek o urlop wychowawczy Wniosek…
Czytaj dalej

Odszkodowanie w sytuacji wypadku przy pracy

Komu przysługuje odszkodowanie, gdy doszło do wypadku w trakcie wykonywania pracy? Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o odszkodowanie? Odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje osobie zgłoszonej do ubezpieczeń społecznych (chorobowe, emerytalne, rentowe oraz wypadkowe). W tej sytuacji podstawą są opłacane składki na ubezpieczenie wypadkowe, które służą do wypłaty jednorazowego odszkodowania w przypadku…
Czytaj dalej