Publikacje

Otwarcie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe stanowią system ewidencji księgowej dostarczający szczegółowych informacji o prowadzonej działalności. Istotne jest, że właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych pozwala podejmować decyzje ograniczające ryzyko utraty płynności finansowej podmiotu. Prowadzona księgowość w formie ksiąg rachunkowych przedstawia rzeczywisty obraz sytuacji finansowej. W Polsce od 1994 roku zagadnienia związane z prowadzeniem ksiąg handlowych reguluje Ustawa o rachunkowości. Otwarcie ksiąg…
Czytaj dalej

Elementy Ksiąg Rachunkowych

Przedsiębiorcy często obawiają się ewidencji w formie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warto wspomnieć o popularnej metodzie powierzenia księgowości w ręce specjalistów, którzy zajmują się ewidencją oraz obowiązkami z zakresu księgowości oraz podatków. Księgi rachunkowe szczegółowo opisują każdą złotówkę przepływającą przez firmę. Z czego się składają? 1. Dziennik – umożliwia chronologiczne zapisywanie wszystkich operacji gospodarczych 2. Konta…
Czytaj dalej

Współpraca z biurem rachunkowym

Wielu przedsiębiorców decyduje się na współpracę z biurem rachunkowym, aby odciążyć się od spraw związanych z obowiązków wynikających z przepisów. Powierzenie ksiąg rachunkowych pracownikom zewnętrznego biura rachunkowego znacząco ułatwia prowadzenie firmy oraz jej rozwój. Warto zaznaczyć, że tylko dobrze układająca się współpraca z działem księgowym może usprawnić zarządzanie biznesem. Przedsiębiorca otrzymuje kompleksowe oraz rzetelnie przygotowane…
Czytaj dalej

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

Pełna księgowość stanowi sformalizowany i złożony system prowadzenia ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych. Wiąże się ona z koniecznością opracowania polityki rachunkowości w firmie, prowadzenia szczegółowych zapisów, sporządzania bilansu czy rocznego sprawozdania finansowego. Jest to bardziej skomplikowana, a co za tym idzie droższa forma księgowości. Część firm decyduje się na nią dobrowolnie, ze względu na to iż…
Czytaj dalej