Publikacje

Skala podatkowa – czy warto wybrać ten sposób opodatkowania?

Strona główna Skala podatkowa (rozliczanie na zasadach ogólnych) stanowi podstawową i najchętniej wybieraną formę opodatkowania działalności w Polsce. Istotnie należy podkreślić, że stosowana jest zarówno w przypadku rozliczania przychodów z działalności, jak również przychodów uzyskiwanych w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych lub świadczeń uzyskiwanych z ZUS. Warto podkreślić, że wybierając rozliczanie na zasadach ogólnych trzeba…
Czytaj dalej

Procedury AML – kto musi je stosować?

W kwietniu zaczęły obowiązywać nowelizacja ustawy AML związana z podejmowaniem działań o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kto będzie musiał dostosować się do stosowania nowych procedur AML w swojej firmie? AML to procedury zapobiegające praniu pieniędzy, czyli podejmowaniu czynności mających na celu legalizację środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa. Do podmiotów zobowiązanych do stosowania procedur…
Czytaj dalej

Czy przedsiębiorca powinien posiadać podpis kwalifikowany?

Wielu przedsiębiorców prowadzących swój biznes zastanawia się nad koniecznością założenia podpisu kwalifikowanego. Czy warto zdecydować się na e-podpis z certyfikatem? W wielu sytuacjach przedsiębiorcy mają możliwość potwierdzenia tożsamości za pomocą profilu zaufanego: – ZUS – US – wniosek o wydanie dowodu osobistego – uzyskanie aktu stanu cywilnego – sprawdzenie ilości punktów karnych – zgłoszenie urodzenia…
Czytaj dalej

Komu opłaca się być VAT-owcem?

Już na samym początku prowadzenia działalności gospodarczej należy podjąć decyzję o tym, czy chcemy zostać czynnym płatnikiem podatku VAT, czy też skorzystać ze zwolnienia. Aby dokonać słusznego wyboru, należy zastanowić się: – kto przede wszystkim, będzie naszym klientem – VAT-owiec chętniej podejmuje współpracę z innym VAT-owcem, ze względu na możliwość odliczenia podatku, – czy będziemy…
Czytaj dalej

Odpis na ZFŚS w 2022 roku

Do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zobowiązani są pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Osoby prowadzące firmę i zatrudniający mniejszą liczbę osób na pełny etat mogą dobrowolnie utworzyć ZFŚS. Warto zaznaczyć również, że ZFŚS obowiązkowo tworzą pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych…
Czytaj dalej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – dziennik

Jednym z podstawowych obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg handlowych jest prowadzenie dziennika, będącego głównym elementem ewidencji w pełnej księgowości. Dziennik stanowi chronologiczne ujęcie zdarzeń gospodarczych, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Dokonywane w nim zapisy są kolejno numerowane, a ich sumy liczy się w sposób ciągły. Każdy z dokonanych zapisów powinien być powiązany ze sprawdzonym…
Czytaj dalej