Przepisy regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przepisy regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinno odbywać się w języku polskim oraz z zastosowaniem waluty polskiej.

Księgi rachunkowe tworzą:

  • dziennik;
  • księga główna;
  • księgi pomocnicze;
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych;
  • wykaz składników aktywów i pasywów (tzw. inwentarz).

Istotnie należy zaznaczyć, że księgi rachunkowe muszą być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie oraz chronologicznie. Osoby prowadzące księgi rachunkowe nie mogą pominąć zapisów ewidencji księgowych.

Obecnie wielu księgowych korzysta z informatycznych rozwiązań usprawniających pracę oraz automatyzujących procesy księgowania.

Jakie przepisy regulują prowadzenie ksiąg rachunkowych?

  • Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. („Ustawa”);
  • rozporządzenia i komunikaty wydane przez Ministra Finansów;
  • uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w postaci Krajowych Standardach Rachunkowości;
  • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *