Prosta spółka akcyjna zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prosta spółka akcyjna zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prosta spółka akcyjna to forma spółki kapitałowej, którą można utworzyć od lipca 2021 roku. To całkowicie nowe rozwiązanie, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od planowanej specyfiki działalności. Czym jest prosta spółka akcyjna? Jaką księgowość musi prowadzić?

Prosta spółka akcyjna stanowi połączanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Została wprowadzona w celu usprawnienia procedury założenia oraz prowadzenia firmy w zakresie innowacyjnych oraz nowoczesnych rozwiązań.

Warto zaznaczyć, że prosta spółka akcyjna charakteryzuje się elastyczną strukturą kapitałową pozwalającą sprawnie zarządzać podmiotem oraz swobodnie kształtować relacje między akcjonariuszami.

Prosta spółka akcyjna:
1️⃣ minimalny kapitał akcyjny 1 zł
2️⃣ możliwość stosowania efektywnego mechanizmu ochrony wierzycieli
3️⃣ swoboda w kształtowaniu organów spółki
4️⃣ możliwość rejestracji prostej spółki akcyjnej przez Internet
5️⃣ możliwość pokrycia akcji w postaci pracy lub świadczenia usług na rzecz podmiotu

 

Prosta spółka akcyjna KSIĘGOWOŚĆ

Warto podkreślić, że prosta spółka akcyjna zobowiązana jest do prowadzenia księgowości w formie pełnej – ksiąg rachunkowych. Ten sposób ewidencji księgowej zobowiązuje do ewidencjonowania każdej złotówki przepływającej przez firmę oraz do sporządzania sprawozdania finansowego przedstawiającego sytuację firmy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *