Procedury AML – kto musi je stosować?

Procedury AML – kto musi je stosować?

W kwietniu zaczęły obowiązywać nowelizacja ustawy AML związana z podejmowaniem działań o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kto będzie musiał dostosować się do stosowania nowych procedur AML w swojej firmie?

AML to procedury zapobiegające praniu pieniędzy, czyli podejmowaniu czynności mających na celu legalizację środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa.

Do podmiotów zobowiązanych do stosowania procedur AML zaliczamy:

  • banki krajowe
  • oddziały banków zagranicznych
  • oddziały instytucji kredytowych
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe
  • zakłady ubezpieczeń
  • doradcy podatkowi
  • podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego powadzenia ksiąg rachunkowych

Nowelizacja przepisów poszerzyła listę podmiotów o:

  • pośredników dzieł sztuki
  • galerie
  • przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie sporządzania deklaracji finansowych, prowadzenia ksiąg podatkowych, udzielaniu porad z zakresu prawa podatkowego

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *