Plan kont i jego rola w pełnej księgowości

Plan kont i jego rola w pełnej księgowości

Plan kont stanowi wykaz nazw i symboli kont przeznaczonych do ewidencji operacji gospodarczych mających miejsce w jednostkach zobowiązanych do prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych. Konieczność stworzenia indywidualnego planu kont dla danej jednostki wynika z art. 10 ust. 1 pkt 3a ustawy o rachunkowości.

Warto zaznaczyć, że odpowiednie stworzenie planu kont dostosowanego pod profil działalności pozwala szybko i sprawnie ewidencjonować operacje oraz zdarzenia gospodarcze w spółce.

Plan kont stanowi niezbędne narzędzie dostarczające najważniejszych informacji umożliwiających zarządzanie działalnością oraz dokonywanie rozliczeń finansowych.

Zakładowy plan kont składa się z księgi głównej (konta syntetyczne) i kont pomocniczych (analitycznych).

Plan kont służy również do poprawnego sporządzenia bilansy oraz rachunku zysków i strat. Bezsprzecznie odpowiednie stosowanie się do planu kont pozwala na sprawne rozliczenia podatkowe.

Na podstawie planu kont istnieje możliwość kontrolowania przychodów i kosztów przedsiębiorstwa.

Zakładowy plan kont powinien zawierać:
– informacje na temat kont syntetycznych,
– sposób tworzenia i funkcjonowania kont pomocniczych,
– metodę klasyfikacji do poszczególnych grup kont analitycznych,
– metodę wyceny rzeczowego majątku obrotowego,
– sposób amortyzacji wykorzystywane w przedsiębiorstwie,
– powiązania kont analitycznych z kontami księgi głównej.