Okres sprawozdawczy

Okres sprawozdawczy

Przedsiębiorcy najwięcej obowiązków mają w okresach sprawozdawczych, które zobowiązują do przygotowania i złożenia odpowiednich dokumentów przedstawiających podejmowane działania w ciągu roku.

Jednym z obowiązków na koniec roku obrotowego jest sporządzenia sprawozdania finansowego. Ten obowiązek został narzucony przepisami Ustawy o rachunkowości i dotyczy przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli pełnej księgowości.

Istotnie należy zaznaczyć, że raport finansowy jednostki zawiera odpowiednio określony okres sprawozdawczy – czym on jest?

Okres sprawozdawczy:

art. 3 ust. 1, pkt 8.:

„okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych”.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego po zakończonym roku obrotowym. Zdarza się, że przedsiębiorstwo ustala miesięczny okres sprawozdawczy służący wewnętrznym celom.