Ogólne wymogi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych

Ogólne wymogi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych

Powrót do strony głównej

***

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zobowiązuje do posiadania wiedzy na temat obowiązujących przepisów zawartych w Ustawie o Rachunkowości.

Księgi rachunkowe składają się z:

  1. dziennika
  2. księgi głównej
  3. ksiąg pomocniczych
  4. zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych
  5. wykazu aktywów i pasywów

Istotnie należy zaznaczyć, że wymogiem jest, aby prowadzenie księgowości przy użyciu komputera miało zastosowanie do kilku istotnych zasad. Ważne jest użycie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów dokonanych w księgach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na informatyczny nośnik danych.

Księgi rachunkowe powinny być przechowywane starannie w ustalonej kolejności.

Ogólne wymogi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych narzucają obowiązek zapewnienia przeprowadzenia sprawnej kontroli przez organy podatkowe.