prowadzenie księgowości

Prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości.