Odszkodowanie w sytuacji wypadku przy pracy

Odszkodowanie w sytuacji wypadku przy pracy

Komu przysługuje odszkodowanie, gdy doszło do wypadku w trakcie wykonywania pracy? Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje osobie zgłoszonej do ubezpieczeń społecznych (chorobowe, emerytalne, rentowe oraz wypadkowe). W tej sytuacji podstawą są opłacane składki na ubezpieczenie wypadkowe, które służą do wypłaty jednorazowego odszkodowania w przypadku choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, powodującego długotrwały lub stały uszczerbek na zdrowiu.

Warto zaznaczyć, że odszkodowanie z tego tytułu przysługuje również uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej w konsekwencji wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Jaka wysokość odszkodowania?

Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (poziom ustala lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska).

Wniosek

Osoba poszkodowania w celu uzyskania jednorazowego odszkodowania zobowiązana jest do złożenia wniosku wraz informacjami dokumentującymi wypadek (protokół, karta wypadku) oraz zaświadczenia lekarskie informujące o stanie wnioskodawcy).

W przypadku przyznania odszkodowania kwota wypłacana jest w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *