Odpis na ZFŚS w 2022 roku

Odpis na ZFŚS w 2022 roku

Do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zobowiązani są pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Osoby prowadzące firmę i zatrudniający mniejszą liczbę osób na pełny etat mogą dobrowolnie utworzyć ZFŚS.
Warto zaznaczyć również, że ZFŚS obowiązkowo tworzą pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Ile wyniesie wysokość odpisy na ZFŚS w 2022 roku?
W ostatnich dniach przedstawiono projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 zmieniający podstawę naliczania wysokości dopisów na ZFŚS.

W 2022 roku podstawą wyliczenia wysokości odpisu będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narododowej w II półroczu 2019 roku. Z wyliczeń wynika, że podstawa odpisu na ZFŚS w 2022 r. wyniesie 4 434,58 zł (podstawowy odpis na jednego pracownika wzrośnie z 1 550,26 zł do kwoty 1 662,97 zł)