Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

Pełna księgowość stanowi sformalizowany i złożony system prowadzenia ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych. Wiąże się ona z koniecznością opracowania polityki rachunkowości w firmie, prowadzenia szczegółowych zapisów, sporządzania bilansu czy rocznego sprawozdania finansowego. Jest to bardziej skomplikowana, a co za tym idzie droższa forma księgowości.
Część firm decyduje się na nią dobrowolnie, ze względu na to iż pozwala na gromadzenie szczegółowych danych, na analizę przedsiębiorstwa oraz podejmowanie bardziej świadomych i trafnych działań. Są jednak podmioty, które prawo obliguje do prowadzenia ksiąg rachunkowych już ze względu na ich formę prawną. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają spółki handlowe ( zarówno osobowe jak i kapitałowe) oraz spółki cywilne. A także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie jeśli ich przychód w poprzendim roku przekroczył limit.

Aktualnie limit wynosi 2 000 000 euro.