Nowe przepisy odnośnie zwolnień z akcyzy

Nowe przepisy odnośnie zwolnień z akcyzy

Z dniem 22 października 2020 roku w życie weszły przepisy odnośnie zwolnienia z podatku akcyzowego:
– wyrobów tytoniowych,
– płynów do papierosów elektronicznych,
– wyrobów nowatorskich,
– suszu tytoniowego.

Warunkiem jednak jest to, aby były one przeznaczone do badań naukowych oraz badań dotyczących jakości produktu.

Jak zostało to wspomniane powyżej, zwolnienie z podatku akcyzowego dotyczy suszu tytoniowego, który zużyty będzie przez pośredniczący podmiot tytoniowy do badań naukowych, bądź badań związanych z jakością produktu. Mowa o ilości 20 gramów na każde 200 kg badanego suszu tytoniowego.

Prócz tego ustawodawca zwalnia z akcyzy papierowy o przeznaczeniu do weryfikacji maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny oraz tlenku węgla w dymie papierosowym. Wszystko to zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych. Warunkiem jednak jest, aby zostały one zużyte w całości w trakcie wykonywania badań.

W razie pytań, bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu!