Nota księgowa

Nota księgowa

Nota księgowa, czyli inaczej nota obciążeniowo-uznaniowa, jest jednym z tych dokumentów, które znacznie ułatwiają pracę księgowych. Ma ona na celu udokumentowanie transakcji, która nie podlega opodatkowaniu VAT. Należy pamiętać, że nie wszystkie dokonane transakcje muszą być potwierdzone fakturą, zwykle są to:

 • obciążenia karą umowną
 • obciążenia odsetkami
 • żądania wypłaty odszkodowania
 • przenoszenie kosztów niepodlegających opodatkowaniu
 • umorzenie długu
 • dokonywanie rozliczeń między organizacjami lub członkami
 • sprostowania niezwiązane z podatkiem VAT

Nie ma konkretnej formy, ani zapisu danych. które powinny znaleźć się na nocie księgowej. Natomiast aby była prawidłowo wystawiona musi zawierać takie informacje jak:

 • rodzaj dowodu i numer identyfikacyjny 
 • dane (adres, nazwa)
 • opis operacji
 • daty
 • odpowiednie podpisy

Uwaga!
Należy pamiętać, że taka nota nie musi być opatrzona podpisem odbiorcy. Musi być wystawiona w dwóch egzemplarzach oraz może być wystawiona pod różnymi nazwami.

Aby dowiedzieć się o najczęściej popełnianych błędach w księgach rachunkowych, kliknij tu.