Niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Do kiedy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy? Czy ulega on przedawnieniu?

Pracodawcy zobowiązani są do udzielenia urlopu pracownikom w wymiarze zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

Uwaga!

Nieudzielenie pracownikowi urlopu jest wykroczeniem prawnym przeciwko prawom pracowników.

Wymiar urlopu wypoczynkowego:

20 dni urlopu – dla pracowników ze stażem pracy krótszym niż 10 lat;
26 dni urlopu – dla pracowników ze stażem pracy wyższym niż 10 lat.

Warto zwrócić uwagę, że do stażu pracy wliczamy również lata edukacji.

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy – do kiedy wykorzystać?

Urlop zaległy należy wykorzystać maksymalnie do 30 września kolejnego roku, za który przysługuje dana pula urlopu zaległego.

Kiedy pracodawca może wysłać pracownika na „przymusowy urlop”?

  1. Wykorzystanie przysługującego pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia
  2. Wykorzystanie zaległego urlopu we właściwym terminie.

 

Przeczytaj również:

Urlop na żądanie 2022r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *