Nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wielu przedsiębiorców wybierając spółkę z o.o. decyduje się na samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do ewidencjonowania każdej złotówki przepływającej przez firmę oraz sporządzania dokładnych sprawozdań, raportów oraz analiz.

Czy wybór samodzielnej księgowości jest właściwym rozwiązaniem w przypadku spółki z o.o.?
Co grozi za nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Księgi rachunkowe powinno się prowadzić w sposób chronologiczny oraz regularny. Obowiązkiem osoby zajmującej się ich prowadzeniem jest dokonywanie szczegółowych oraz czytelnych opisów transakcji.

Najczęściej zdarza się, że błędy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych wynikają z nieświadomości właściciela firmy. Z tego powodu najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług księgowych oferowanych przez biuro rachunkowe.

Jakie są konsekwencje nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych?
– obciążenie przez Urząd Skarbowy mandatem,
– wszczęcie postępowania względem przedsiębiorcy,
– kara grzywny.

Warto zaznaczyć, że powierzenie spraw księgowych specjalistom pozwala przedsiębiorcom skupić swoją uwagę na rozwoju przedsiębiorstwa.